English | Česky 
 
 
 

Profil firmy

Questa, spol. s r. o. byla jednou z prvních společností založených v Československu. Vznikla ihned po novele hospodářského zákoníku na jaře roku 1990, kterým bylo umožněno soukromé podnikání formou právnických osob. V roce 1998 jsme založili dceřinnou společnost Quina, s. r. o., ve které se soustředují zakázky na vedení účetnictví českým subjektům, zatímco Questa se věnuje zahraničním klientům.

Naším cílem bylo a zůstává budování malé společnosti s vysokým vědomostním potenciálem. Jsme plně připraveni okamžitě aplikovat mezinárodní účetní standardy (IAS - International Accounting Standards), budou-li v České republice požadovány či povoleny. V mnoha případech už podle nich postupujeme, neboť jsme přesvědčeni, že české účetnictví, které preferuje daňové účely, nevede k věrnému zobrazení finanční pozice společností a není vhodné pro podnikatelské řízení.

Naší specializací, kterou se odlišujeme od jiných českých účetních firem, je schopnost poskytovat vedením podniků aktuální, věrohodné a srozumitelné manažerské výsledky spolu s analýzami a doporučeními. Dceřinným společnostem zahraničních firem připravujeme reporty ve formátech a jazyku požadovaném jejich vlastníky. Již od roku 1993 pracujeme pro velkou americkou společnost a jsme do značné míry seznámeni i se standardy americkými. Často se zabýváme převodem českých účetních výsledků do formy srozumitelné zahraničním investorům nebo ověřujeme podnikatelské plány, které jsou jim českými subjekty předkládány. Angličtina a němčina jsou našimi běžnými pracovními a komunikačními jazyky.

Samozřejmou součástí účetní práce je péče o plnění daňových povinností našich klientů.

Používání Internetu pro komunikaci s našimi klienty pokládáme za zdroj značných úspor pro obě strany.

Důvěrnost dokumentů, zpráv a sdělení je vždy zaručena. Jsme vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti.

Přehledně lze strukturu námi poskytovaných služeb vyjádřit v těchto heslech.

 
 
Celkově: 1,930 | Dnes: 23 | Včera: 48 | Online: 1