English | Česky 
 
 
 

Nabídka služeb

Rádi pro Vás zajistíme následující služby:

 • vedení účetnictví podle českých předpisů a příprava účetní závěrky
 • vedení účetnictví podle zahraničních principů a cizojazyčný reporting
 • vedení manažerského účetnictví pro potřeby řízení podniků a společností
 • sestavování, rozbory a hodnocení finančních plánů a podnikatelských záměrů
 • konzultace k obchodním smlouvám a jejich daňovým souvislostem
 • zpracování mzdové agendy a evidence pro účely sociálního a zdravotního pojištění
 • poradenství při budování účetních informačních systémů
 • hodnocení spolehlivosti účetního software
 • testování vnitřních kontrolních systémů firem a úrovně jejich účetní služby
 • odborná pomoc při inventarizacích, rekonstrukcích finačních dat a změnách účetních postupů
 • školení pracovníků a konzultace managementu k účetní a finanční teorii

Většinou pracujeme na bázi dlouhodobých smluvních vztahů, uzavřených písemně či ústně. Naše honoráře jsou účtovány na bázi smluvených hodinových sazeb za odpracovaný čas nebo položkově podle rozsahu zpracované účetní agendy, v případě jednorázových zakázek pak limitní částkou, kalkulovanou podle předem stanoveného plánu a odhadu pracnosti.

Více informací o historii i současnosti naší společnosti se dozvíte na stránce "Profil firmy"

Pokud můžeme Vaší společnosti pomoci v některé oblasti finanční evidence a řízení, prosíme, neváhejte obrátit se na nás s jakýmikoliv dotazy či požadavky.

 
 
Celkově: 1,930 | Dnes: 23 | Včera: 48 | Online: 2