English | Česky 
 
 
 

Outsourcing účetních služeb

Vyplatí se na účetnictví najmout externí firmu?

"Do what you can do best and outsource the rest"
"Dělej to, co umíš nejlépe, a zbytek vyčleň."

Připravili jsme pro Vás on-line diagnostický nástroj, který by Vám mohl pomoci při rozhodování, zda využít pro vedení účetnictví externí firmu, nebo najmout vlastní zaměstnance. Stačí vyjádřit svůj postoj k následujícím 14 tvrzením a poté kliknout na tlačíko "Spočítat výsledek":

 1. Hlavní předmět podnikání (core business)/podpůrné procesy:
  Účetnictví NENÍ hlavním předmětem našeho podnikání. Jedná se o podpůrný proces:


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 2. Omezení, stagnace úrovně služeb/rozšíření služeb:
  Přesunutím účetnictví na externím firmu bychom získali více času na naši hlavní činnost (na náš "core business"):


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 3. Menší flexibilita/větší flexibilita:
  Externí účetní firma by lépe dokázala reagovat na naše sezónní potřeby (např.: více práce při závěrkách a méně práce v průběhu roku, apod.):


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 4. Vysoké/nízké riziko:
  Zpracování účetnictví externí firmou by NEzpůsobilo závažné problémy v chodu firmy:


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 5. Jednoduché/obtížné řídit (popř. i založit):
  Je pro nás obtížné řídit (popř. i založit) vlastní účetní oddělení:


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 6. Lehké/obtížné najmout:
  Najít externí firmu na účetnictví NENÍ obtížné:


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 7. Malý/velký potenciál růstu:
  Plánujeme rozšířit svoji činnost a expandovat:


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 8. Personální zajištění: Nedostatek výkonnosti/zvýšení efektivity:
  Profesionálové (externí firma) by dělali práci rychleji a lépe - efektivněji:


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 9. Personální zajištění: Nestálost/stálost:
  V naší firmě je velká fluktuace:


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 10. Personální zajištění: Zaostávající způsob myšlení/nové nápady:
  Účetní firma může přinést nové myšlenky, nápady a poznatky od jiných firem:


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 11. Personální zajištění: Základní/nejvyšší úroveň odbornosti:
  Externí účetní firma má lepší znalost předpisů a více zkušeností při jednání se státními orgány:


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 12. Vyšší/nižší provozní náklady:
  Náklady na externí účetní by mohly být nižší (založeno na doposud obdržených nabídkách nebo odhadu):


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 13. Fixní/variabilní náklady:
  Preferujeme variabilní náklady - vyúčtování na bázi smluvených hodinových sazeb za odpracovaný čas:


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat
 14. Malé/velké nároky na kapitál:
  Účetnictví vedené vlastními pracovníky by vyžadovalo dodatečné výdaje (PC, kancelářské vybavení, apod.):


   Souhlasím
   Spíše souhlasím
   Ani tak, ani tak
   Spíše nesouhlasím
   Nesouhlasím
   Nelze aplikovat

 
 
Celkově: 139 | Dnes: 24 | Včera: 34 | Online: 1